1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 21 grudnia 2020 r.

Jak zgłosić zmianę imienia w platformie Teams?

Informacje na podstawie komunikatu Prorektor ds. studenckich i kształcenia Prof. dr hab. Joanny Wójcik z dnia 12 października 2020 r.

Postępowanie w przypadku prośby osoby studenckiej o zmianę imienia (odmiany nazwiska) na platformie Teams i w adresie e-mail: 

  1. Osoba studencka kontaktuje się z prodziekanem ds. studenckich (przesyła prośbę o zmiany związane z imieniem i nazwiskiem), 
  2. Prodziekan ds. studenckich przesyła potwierdzenie prośby studenta do Centrum Wsparcia Kształcenia, 
  3. Centrum Wsparcia Kształcenia zleca zmianę danych w zakresie wybranych systemów informatycznych do Centrum Informatycznego, 
  4. Po dokonaniu zmian Centrum Wsparcia Kształcenia informuje koordynatora właściwego BOS. 

Należy pamiętać, że zmiana dotyczy wyłącznie systemów z widocznymi na zewnątrz danymi (Teams, adres e-mail) – nie ma obecnie możliwości zmiany danych w USOS-ie (do czasu decyzji sądu w konsekwencji której następuje zmiana imienia).

Wszelkie wydruki (decyzje, zaświadczenia, itp.) pozostają bez zmian – drukuje się imię i nazwisko zgodne z metryką urodzenia studenta. 

Do systemu POL-on będą raportowane niezmienione dane osoby studenckiej – zgodne z metryką urodzenia. 

UWAGA:  

  1. Konieczna jest dyskrecja pracowników BOS – za odpowiednie przeszkolenie pracowników BOS w tym zakresie odpowiedzialność bierze Centrum Wsparcia Kształcenia. 
  2. Konieczna jest dyskrecja nauczycieli akademickich – nie powinno się publicznie (na forum grupy) wyjaśniać ewentualnych niezgodności danych w Teams i USOS – w tym zakresie informacje pracownikom dydaktycznym powinni przekazać dziekani.