1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 30 kwietnia 2022 r.

QUEER UKRAINE. Zaproszenie do otwartej dyskusji

Zapraszamy na wydarzenie QUEER UKRAINE, którego celem są prezentacje i otwarta dyskusja na temat historii, kultury i polityki LGBTQ+ w Ukrainie w XXI wieku, w tym sytuacja organizacji i osób queer w czasie wojny. W spotkaniu będą uczestniczyć Dominique Volkovinska, Yurii Polishchuk i Paweł Leszkowicz. Odbędzie się ono w języku angielskim i polskim.


Запрошуємо вас на подію QUEER UKRAINE, метою якої є презентація і відверта дискусія на тему історії, культури й політики ЛГБТКІ в Україні у ХХІ сторіччі, й до того обговорення становища організацій й квір людей під час війни. У зустрічі братимуть участь: Домінік Волковинська, Юрій Поліщук та Павел Лешкович. Здійснюється подія у двох мовах: англійська й польська.


We would like to invite you to the QUEER UKRAINE event, which aims to present and openly discuss the history, culture and politics of LGBTQ+ in Ukraine in the 21st century, including the situation of queer organisations and individuals during the war. The meeting will be attended by Dominique Volkovinska, Yurii Polishchuk and Paweł Leszkowicz. The event will be held in both English and Polish.