Genealogie w ruchu LGBT+

Logo konferencji Genealogię w ruchu LGBT+. Nad nazwą konferencji znajduje się drzewo z czarnym pniem i liśćmi w formie tęczowych kółek – każde w innym kolorze, fioletowym, niebieskim, różowym, pomarańczowym, zielonym i żółtym.

Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

oraz

Stowarzyszenie Społeczności LGBT+ UAM

zapraszają na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję pt.:

Genealogie w ruchu LGBT+

Poznań, 20-21 października 2022 r.

Na konferencji chcielibyśmy przedyskutować kwestie związane z relacjami rodzinnymi w środowisku LGBT+. Interesują nas zarówno projekty zwrócone w stronę rodzin nuklearnych i reprodukcji wzorców heteroseksualnych, jak i projekty oparte na odmieńczych praktykach budowania wspólnot rodzinnych. Szczególne znaczenie ma dla nas dyskusja o sposobach budowania więzi, praktyce dnia codziennego, prawnych aspektach funkcjonowania rodzin LGBT+ oraz więzi międzypokoleniowej.

Istotnym zagadnieniem jest dla nas tradycja pisania o rodzinach LGBT+, w tym pytanie o to, co stanowi o rodzinie dziś, po trzydziestu latach od wprowadzenia przez Kath Weston terminu rodzina z wyboru do nauk społecznych w antropologicznej pracy: Families We Choose: Lesbians, Gays, Kinship? Kto decyduje i w czyim imieniu, czym rodzina jest, a czym już być nie może? Kiedy powstaje rodzina, kto ją tworzy i po co? Czego w niej szukamy, o co obwiniamy, czego się wstydzimy i co świętujemy razem z nią? Czy potrzebne są jej gwarantowane prawem formy rozpoznania oraz, co miałoby stanowić o jej istocie?

Wracając do korzeni, ale i projektując przyszłość, często osadzamy się w genealogicznym nurcie historii, podążając za pragnieniem przynależności, ale i wolności samostanowienia. Chcemy zastanowić się, jaki to nurt, gdy jest się eLGieBeTem dziś, tutaj, teraz, we współczesnej Europie i w Polsce.

Interesuje nas zarówno historyczna rekonstrukcja ruchu LGBT+, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego kontekstu, jak i teoretyczne inspiracje, pomagające zrozumieć dynamikę transgresji i wywrotowości w zakresie relacji rodzinnych.

W ramach konferencji chcielibyśmy omówić następujące zagadnienia:

 • Międzypokoleniowe więzi w społeczności LGBT+.
 • Nowe modele rodzinności.
 • Przyjaźń i relacyjność w związkach partnerskich i rodzinach LGBTQ+.
 • Bunt, opór, niezgoda wobec hetoronormatywnych modeli budowania więzi.
 • Ekonomia w związkach partnerskich i rodzinach LGBTQ+.
 • Związki partnerskie i małżeństwa LGBT+ w prawie polskim i międzynarodowym.
 • Wychowanie, dorastanie, socjalizacja w rodzinach LGBT+.
 • Biografia queerowych rodzin.
 • Stres mniejszościowy w rodzinach LGBT+ i wzrost w oparciu o stres (stress related growth).
 • Rodziny z wyboru: między życiem w ukryciu a jawnością
 • Rodziny LGBT+ w kulturze wizualnej, sztuce, literaturze i filmie
 • Sojusznictwo w rodzinach LGBT+

Propozycje tematów wystąpień (w formie referatów lub plakatów) wraz ze streszczeniami prosimy kierować na adres: genealogie@amu.edu.pl do 30 września 2022 roku.

W imieniu Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM

Agnieszka Gajewska, Jowita Wycisk

Opłata konferencyjna

 • 100 zł – dla osób studiujących (również na studiach doktoranckich)
 • 250 zł – dla pozostałych osób

Wpłatę należy przelać do dnia 19 października 2022 r. na konto bankowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań: Santander Bank Polska S.A. 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903; TYTUŁ PRZELEWU: KN000761


Dane dla wpłat zagranicznych

Payee: Adam Mickiewicz University Address: H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland VAT no: PL7770006350 Bank: Santander Bank Polska S.A. Address: Plac Wolności 15, 60-967 Poznan, Poland IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 SWIFT: WBKPPLPP; TYTUŁ PRZELEWU: KN000761

Komitet organizacyjny

 • prof. UAM dr hab. Agnieszka Gajewska
 • dr Jowita Wycisk
 • dr Łukasz Berger
 • dr Agnieszka Filipiak
 • dr Joanna Śmiecińska
 • Jerzy Bandel
 • Robert Płachta
Logo Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości
Logo Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości
Logo Stowarzyszenia Społeczności LGBT+ UAM
Logo Stowarzyszenia Społeczności LGBT+ UAM
Logo Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM
Logo Wydziału Psychologii i Kognitywistyki