1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 14 stycznia 2022 r.

Badanie społeczności UAM

Drogie osoby studiujące i pracujące na UAM! Czy wzięliście już udział w badaniu dotyczącym sytuacji o charakterze molestowania seksualnego w naszej społeczności akademickiej? Bo my – TAK!

Wszystkich Was gorąco do tego zachęcamy!

Jest to bardzo ważne badanie, które może stanowić punkt wyjścia do skutecznego przeciwdziałania tego typu zachowaniom w przyszłości. Od strony merytorycznej projekt został opracowany przez ekspertki z Wydziału Studiów Edukacyjnych: prof. Iwonę Chmurę-Rutkowską i prof. Katarzynę Waszyńską.

Ponieważ zapobieganie zjawiskom noszącym znamiona dyskryminacji jest jednym z celów statutowych naszej działalności, namawiamy Was mocno – wykorzystajcie czas do końca stycznia i przeklikajcie ankietę dostępną w systemie USOS!

Ankieta dotyczy wyłącznie osób studiujących i pracujących na UAM.