1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 10 marca 2021 r.

Homoseksualność, nie homoseksualizm: jak i dlaczego patologizowano pociąg do osób tej samej płci? Perspektywa socjojęzykoznawcza.

Mgr Łukasz Pakuła (https://lukaszpakula.com)

Wykład miał na celu ukazanie korelacji między używanym językiem, a statusem nieheteroseksualności, a w szczególności homoseksualności w kontekście USA, jak i globalnym. Homoseksualizm ma niezaprzeczalnie pejoratywne konotacje i takie ze sobą niesie. Podobnie jak heteroseksualizm, który również patologizowano w duchu definicji, iż każdy seks heteroseksualny, który nie ma w zamierzeniu być prokreacyjny jest zły. 

DEPATOLOGIZACJA HOMOSEKSUALNOŚCI 

W 1973 roku komisja nozologiczna American Psychiatric Association wydała pionierskie postanowienie, że osoby homoseksualne są tak samo psychicznie zdrowe, jak i osoby heteroseksualne. Doszło do tego w wyniku: 

  1. Badań empirycznych 
  • Alfreda Kinseya (pomimo istotnych błędów w próbkach i użytej statystyce), 
  • Evelyn Hooker (bardzo często zapomnianej i przemilczanej prekursorce badań nad osobami homoseksualnymi, która podważała sens rekrutacji osób nieheteroseksualnych z więzień czy szpitali psychiatrycznych – to tworzyło zamknięte koło), 

2. Wzmożonych ruchów emancypacyjnych środowisk LGBT+, 

3. Osób wewnątrz APA, które dokonywały coming outów i pragnęły pomagać osobom podobnym do nich. 

Co ważne, głosowanie APA nad depatologizacją homoseksualności, na które lubią powoływać się osoby z kręgów prawicowych, próbując dezawuować słuszność takiej decyzji gremiów naukowych, było inspirowane przez przeciwników usunięcia homoseksualizmu z listy jednostek chorobowych, tych samych osób, które trudniły się płatnym „leczeniem” homoseksualizmu. To głosowanie przegrali z kretesem.  

I na koniec, kiedykolwiek ktoś Was zapyta, dlaczego homoseksualizm przestał być traktowany jak choroba, spróbujcie odpowiedzieć następującym pytaniem: 

A dlaczego homoseksualność w ogóle się tam znalazła? Jakie przesłanki, oprócz powodów natury religijno-obyczajowej nie mającej nic wspólnego z empiryczną wiedzą, doprowadziły do takiego stanu rzeczy?

Skrót informacji przedstawiamy również w formie infografiki poniżej: