1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 27 lutego 2021 r.

Stres mniejszościowy u osób LGBT+

Dr Jowita Wycisk (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM)

Stres mniejszościowy to uwarunkowane społecznie, specyficzne dla określonej grupy mniejszościowej, dodatkowe, chroniczne obciążenie, podwyższające ryzyko wystąpienia objawów depresyjnych i lękowych oraz uzależnień. U osób LGBT+ stres mniejszościowy jest ściśle związany z heteroseksizmem przejawiającym się na poziomie strukturalnym i indywidualnym. 

Dwie główne grupy czynników wywołujących stres mniejszościowy to: 

  •  stresory dystalne: zdarzenia o charakterze dyskryminacji, odrzucenia, wykluczenia (w tym mikroagresje); 
  •  stresory proksymalne: oczekiwanie odrzucenia; życie w ukryciu i uwewnętrznione uprzedzenia wobec własnego mniejszościowego atrybutu.

Elementem rozwoju osobistego zakorzenionym w stresie mniejszościowym jest proces ujawniania swojej tożsamości (coming out growth). Comig out, podejmowany w warunkach podstawowego bezpieczeństwa i będący efektem podmiotowej decyzji, może przynieść wiele korzyści, do których należą: 

  •  poczucie autentyczności i uczciwości wobec siebie;
  •  silna, pozytywnie definiowana tożsamość;
  •  lepsze samopoczucie psychofizyczne;
  •  wyższa samoocena i zadowolenie z życia;
  •  poprawa relacji społecznych;
  •  zaangażowanie w działania prospołeczne.

Skrót informacji przedstawiamy również w formie infografiki poniżej: